• اخبار بیمارستان
  • اخبار کمیته ها
  • اخبار بسیج جامعه پزشکی
  • اخبار کنفرانس و سمینارها
  • مشاهده آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه تربیت مربی احیاء نوزاد در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کارگاه ویژه تربیت مربی احیاء نوزاد برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته مدارک پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی از روز شنبه ۱۵ مهر ۹۶ آغاز شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

ویزیت رایگان بیماران به مناسبت هفته دفاع مقدس در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، به مناسبت هفته دفاع مقدس دومین جلسه ویزیت رایگان انجام شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته مدارک پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اخلاق پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

ویزیت رایگان بیماران به مناسبت هفته دفاع مقدس در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، به مناسبت هفته دفاع مقدس دومین جلسه ویزیت رایگان انجام شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته دفاع مقدس در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، به مناسبت هفته دفاع مقدس ایستگاه صلواتی در محوطه بیمارستان برقرار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

ویزیت رایگان بیماران در بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، به مناسبت هفته دفاع مقدس ویزیت رایگان انجام شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

سیاهپوشی فضای بیمارستان بهرامی در آستانه ماه محرم

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، نمازخانه و محوطه بیمارستان سیاهپوش عزای حضرت سیدالشهداء (ع) شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کارگاه تربیت مربی احیاء نوزاد در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کارگاه ویژه تربیت مربی احیاء نوزاد برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

برنامه های هفته کودک در بیمارستان بهرامی از روز شنبه ۱۵ مهر ۹۶ آغاز شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

شروع سال تحصیلی دستیاران جدید الورود کودکان در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، دستیاران جدید الورود کودکان دوره آموزشی خود را آغاز کردند.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه پرستاران در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، دوره های آموزشی ویژه پرستاران روز یکشنبه ۵ شهریور ۹۶ در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

بخش‌ها و پاراکلینیک ها

رادیولوژی
PICU
آزمایشگاه
NICU2

حامیان و همکاران