• اخبار بیمارستان
  • اخبار کمیته ها
  • اخبار بسیج جامعه پزشکی
  • اخبار کنفرانس و سمینارها
  • مشاهده آرشیو اخبار

برگزاری کمیته اقتصاد و سلامت و دارو تجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد و سلامت و دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

مراسم تقدیر از خدمات خانم دکتر نادری عضو هیئت علمی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، مراسم تقدیر از دکتر نادری عضو هیئت علمی بازنشسته بیمارستان بهرامی برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته پایش و سنجش و بهبود کیفیت در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته سنجش و پایش بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، نمایشگاه حجاب و عفاف برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته اقتصاد و سلامت و دارو تجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد و سلامت و دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته پایش و سنجش و بهبود کیفیت در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته سنجش و پایش بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته تحول سلامت بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته تحول سلامت بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته کنترل عفونت در بیمارستان بهرامی

اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

کمیته کنترل عفونت بیمارستان کودکان بهرامی ، تشکیل شد.  (بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، نمایشگاه حجاب و عفاف برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری دومین جلسه تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان در بیمارستان بهرامی

اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، دومین جلسه تفسیر قرآن در بیمارستان بهرامی برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری جلسه حلقه صالحین در بیمارستان بهرامی

اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، جلسه حلقه صالحین خواهران در بیمارستان بهرامی برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری جلسه تفسیر قرآن در بیمارستان بهرامی

اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، به مناسبت ماه مبارک رمضان چلسه تفسیر قرآن در نمازخانه بیمارستان برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کلاس آموزشی برای پرسنل بیمارستان بهرامی

اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کلاس آموزشی نگاهی نو به روابط زوجین برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری آزمون OSCE کودکان در بیمارستان بهرامی

اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، آزمون OSCE دستیاران برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کنفرانس تب کریمه کنگو در بیمارستان بهرامی

اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کنفرانس بیماری تب کریمه کنگو برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری مانور بحران دور میزی در بیمارستان بهرامی

اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، جلسه دور میزی مانور بحران و افزایش ظرفیت بیمارستانی در بیمارستان بهرامی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

بخش‌ها و پاراکلینیک ها

رادیولوژی
PICU
آزمایشگاه
NICU2

حامیان و همکاران