• اخبار بیمارستان
  • اخبار کمیته ها
  • اخبار بسیج جامعه پزشکی
  • اخبار کنفرانس و سمینارها
  • مشاهده آرشیو اخبار

انتخاب پرستاران ناب بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، پرستاران ناب سال ۹۶ انتخاب شدند.

(بیشتر…)

ادامه خبر

بازدید گروه برون سپاری دانشگاه از بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، گروه برون سپاری دانشگاه از بیمارستان بهرامی بازدید کردند.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کنفرانس علمی آموزه های پزشکی قانونی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کنفرانس آموزه های پزشکی قانونی برگزار شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، معاون درمان دانشگاه از بیمارستان بهرامی بازدید کرد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اخلاق پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته بهداشت حرفه ای و محافظت فردی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته بهداشت حرفه ای و محافظت فردی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته مدارک پزشکی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کمیته مدارک پزشکی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کمیته ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

عیادت از بیماران به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، از کودکان بستری در بخشها عیادت شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری همایش دادخواهی کودکان قربانی تروریسم در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، همایش دادخواهی کودکان قربانیان ترور برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت اربعین حسینی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، مراسم زیارت عاشورا در بیمارستان بهرامی برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

حضور بسیجیان بیمارستان بهرامی در راهپیمایی ۱۳ آبان

اخبار | اخبار بسیج جامعه پزشکی | اخبار بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی،  بسیجیان کانون شهید دهخوارقانی در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند. (بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کنفرانس علمی آموزه های پزشکی قانونی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کنفرانس آموزه های پزشکی قانونی برگزار شد .

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کلاس آموزشی رویکردی به تازه های انتقال خون در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، کلاس آموزشی رویکردی به تازه های انتقال خون برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی فرهنگی اساتید بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، کارگاه فرهنگی هم اندیشی اساتید برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

برگزاری کلاس آموزشی نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان بهرامی

اخبار | اخبار بیمارستان | اخبار کنفرانس و سمینارها

به گزارش روابط عمومي بيمارستان بهرامي، کلاس آموزشي نگهداشت تجهيزات پزشکي برگزار شد.

(بیشتر…)

ادامه خبر

بخش‌ها و پاراکلینیک ها

رادیولوژی
PICU
آزمایشگاه
NICU2

حامیان و همکاران